การใช้ประโยชน์จาก AI ไปในทางที่ผิดและผลกระทบที่ตามมา

Headline By ม.ค. 30, 2024 No Comments

Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีด้านมืดที่ไม่ควรมองข้าม การใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดความเป็นส่วนตัวเป็นปัญหาที่กำลังเริ่มเกิดมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการถูก ‘jailbreak’ หรือแฮ็กระบบ

 • AI ที่ถูก jailbreak สามารถใช้เพื่อก่อการร้ายหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
 • ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ

การใช้งาน AI ในการสร้างเนื้อหาวิดีโอหรือข้อความเพื่อก่อความไม่สงบ

 • AI สามารถสร้างข้อมูลปลอมได้ที่ดูเหมือนของจริงจนแทบแยกไม่ออก
 • เนื้อหาดังกล่าวจะหลอกลวงผู้คนและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การสร้างกราฟิกและวัตถุที่สามารถใช้ในการวางแผนการก่อการร้าย

 • เทคโนโลยีในการสร้างวัตถุขั้นสูงสามารถถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารหรือการก่อการร้ายในบางประเทศ
 • ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
 • การใช้ AI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุเป้าหมายและเวลาที่เหมาะสมในการโจมตี
 • ช่วยให้กลุ่มก่อการร้ายมีข้อมูลเพื่อวางแผนและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความจำเป็นในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึง

 • มีแนวโน้มที่องค์กรความมั่นคงต้องวางมาตรการจำกัดการเข้าถึง AI
 • ป้องกันการใช้ AI ในทางที่เป็นอันตรายต่อสังคม

การทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

 • เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ AI ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
 • การสร้างแนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑ์ในการใช้งาน AI ที่เหมาะสม

การให้ความรู้และมาตรการเชิงรุก

ความเสี่ยงที่ Generative AI จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดนั้นมีโอกาสสูง ความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวจากทุกฝ่าย เราต้องผลักดันให้มีการสร้างข้อตกลงระหว่างประเทศและระดับสากล เพื่อกำหนดกรอบในการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ

การทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และชุมชนทางวิทยาศาสตร์จะช่วยสร้างมาตรการในการตรวจสอบและต่อต้านการใช้ AI ในทางที่ผิด การเฝ้าระวัง การแบ่งปันข้อมูล และการสร้างความตระหนักเชิงป้องกันเป็นส่วนสำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามนี้

ความคิดส่วนบุคคล
จากประสบการณ์การทำงานกับ AI และการเห็นการพัฒนาและอนาคตของเทคโนโลยีนี้ ผมเองก็รู้สึกเป็นกังวลไม่น้อย กับโอกาสที่จะเกิดการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทางที่ผิด การให้ความรู้ และตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิด และเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามจากการใช้ AI ในทางที่ผิดเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ ไปพร้อมกับการปกป้องสังคมของเรา

Reference


📧ติดตามข่าวสารด้าน Data & AI ก่อนใคร https://data-espresso.com/
♻️เครื่องมือ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ https://links.data-espresso.com/genai-tool
🚀Custom ChatGPT งานเฉพาะทาง: https://links.data-espresso.com/gpts
⌨️แจกฟรี Prompt: https://links.data-espresso.com/prompt

#datascience #generativeai #genai #dataespresso

.

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *