Menu
Category

Prompt Engineer

แนะนำวิธีการเขียน Prompt ให้ได้ผลลัพธ์จาก AI ได้ดีที่สุด รวมไปจนถึงการแจก Prompt ไปใช้งานกันได้ฟรี

ChatGPT Prompt:Management – 🌟 พัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร 🌟

Prompt Engineer By มิ.ย. 16, 2024 No Comments

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ 🌟 พัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร 🌟

ChatGPT Prompt:Management – 🌟 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร 🌟

Prompt Engineer By มิ.ย. 15, 2024 No Comments

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ 🌟 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร 🌟

ChatGPT Prompt:Marketing – สร้างแผนการตลาด สำหรับธุรกิจใหม่

Prompt Engineer By มิ.ย. 09, 2024 No Comments

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ สร้างแผนการตลาด สำหรับธุรกิจใหม่

ChatGPT Prompt:SEO – เขียน Meta Description ให้แตกต่าง ขึ้นหน้าแรกของ Google

Prompt Engineer By มิ.ย. 08, 2024 No Comments

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ เขียน Meta Description ให้แตกต่าง ขึ้นหน้าแรกของ Google

ChatGPT Prompt:SEO – เขียน Meta Description ให้แตกต่าง ขึ้นหน้าแรกของ Google

Prompt Engineer By มิ.ย. 04, 2024 No Comments

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ เขียน Meta Description ให้แตกต่าง ขึ้นหน้าแรกของ Google

ChatGPT Prompt:Business – วิเคราะห์สินค้าคู่แข่ง หาจุดแข็งจุดอ่อน

Prompt Engineer By มิ.ย. 03, 2024 No Comments

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ วิเคราะห์สินค้าคู่แข่ง หาจุดแข็งจุดอ่อน

ChatGPT Prompt:Business – วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อทำ Business Plan

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อทำ Business Plan

ChatGPT Prompt:Finance – สร้างรายงานทางการเงินตามต้องการ

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ สร้างรายงานทางการเงินตามต้องการ

ChatGPT Prompt:Self-improvement – สร้าง AI Assistant ให้เป็นผู้ช่วยงานส่วนตัว จาก Resume

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ สร้าง AI Assistant ให้เป็นผู้ช่วยงานส่วนตัว จาก Resume

ChatGPT Prompt:Self-improvement – แนะนำงานที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของเรา

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ แนะนำงานที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของเรา

1 2 3 7