Menu

หลักการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานวิจัยและการสร้างเนื้อหาทางวิชาการ

หลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้ ChatGPT หรือ AI อื่นๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการสร้างงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

ChatGPT Memory ฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้การสนทนากับ AI เป็นเรื่องง่าย

Generative AI By พ.ค. 30, 2024 No Comments

ตัวช่วยทำให้ ChatGPT จดจำข้อมูลจากการสนทนาในอดีตได้ เพื่อนำมาใช้ตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ChatGPT Prompt:Business – วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อทำ Business Plan

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อทำ Business Plan

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใน ChatGPT

Generative AI By พ.ค. 27, 2024 No Comments

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูลใน ChatGPT

ChatGPT Prompt:Finance – สร้างรายงานทางการเงินตามต้องการ

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ สร้างรายงานทางการเงินตามต้องการ

ChatGPT Prompt:Self-improvement – สร้าง AI Assistant ให้เป็นผู้ช่วยงานส่วนตัว จาก Resume

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ สร้าง AI Assistant ให้เป็นผู้ช่วยงานส่วนตัว จาก Resume

ChatGPT Prompt:Self-improvement – แนะนำงานที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของเรา

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ แนะนำงานที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของเรา

ChatGPT Prompt:Self-improvement – แนะนำงานที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของเรา

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ แนะนำงานที่เหมาะสมกับความถนัด และความสนใจของเรา

ChatGPT Prompt:HR – ผู้ช่วย HR จัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งในที่ทำงาน

ตัวอย่างการใช้ ChatGPT Prompt สำหรับ ผู้ช่วย HR จัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งในที่ทำงาน

1 2 3 26