Menu
Category

Ecommerce

H&M เริ่มนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนสินค้าออนไลน์

Ecommerce By ก.ย. 23, 2023 No Comments

ร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคืนสินค้าออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และส่วนใหญ่ของยุโรป ยกเว้นลูกค้าที่เป็นสมาชิก Loyalty Program