AI ครองวงการเกม! ยูนิตี้เผย 62% ของสตูดิโอนำ AI มาใช้แล้ว

Headline By มี.ค. 19, 2024 No Comments

สรุปข่าว AI ที่น่าสนใจจาก Data-Espresso.com

ความสำคัญของ Big Data ในยุคปัจจุบัน

Big Data By มี.ค. 16, 2024 No Comments

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ Big Data กลายเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย องค์กรต่างๆ จึงต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

สมัครใช้งาน Claude AI แบบไม่เสียเงิน

Generative AI By มี.ค. 16, 2024 No Comments

สมัครสมาชิก Claude AI เพื่อใช้งานฟรีสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ก็สามารถใช้งาน ผู้ช่วยอัจฉริยะระดับโลกได้แล้ว

รัฐบาลอินเดียเริ่มควบคุม AI

Headline By มี.ค. 14, 2024 No Comments

รัฐบาลอินเดียกำลังก้าวเข้าสู่การควบคุม AI เพื่อป้องกันการใช้งานที่ผิดประเภท