Menu
Enterprise AI Is Becoming A Business Necessity, But How Can Companies Pay For It?

AI สำหรับธุรกิจ: จำเป็นหรือไม่ และจะเริ่มต้นยังไง? 💼💡🚀

Headline By ก.พ. 28, 2024 No Comments

🚀 พาธุรกิจของคุณก้าวสู่โลกใหม่ด้วย Gan AI! 🌐

ในปี 2023, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วจากเป้าหมายทางธุรกิจที่ดูเหมือนอยู่ไกลเกินเอื้อมมาเป็นความจำเป็นที่ธุรกิจทุกแห่งต้องมีเพื่อที่จะแข่งขันในปี 2024

  • ตามที่นักวิจัยจาก International Data Corporation (IDC) คาดการณ์ไว้ว่า การใช้จ่ายในซอฟต์แวร์ AI, ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง และบริการ IT และธุรกิจจะเติบโตขึ้นเป็น $143 พันล้านในปี 2027
  • อย่างไรก็ตาม Rick Villars รองประธานกลุ่ม IDC กล่าวว่า, อัตราการใช้จ่ายใน AI จะถูกจำกัดในช่วงปี 2025 เนื่องจากความไม่มั่นคงในการเปลี่ยนผ่านงานและการจัดสรรทรัพยากร

🔍 จุดเริ่มต้นของการใช้ AI: วิธีการดำเนินการและการกำกับดูแล

  • กำหนดวัตถุประสงค์และกรณีการใช้งาน
  • การรวมกับระบบที่มีอยู่
  • ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • กำหนดนโยบายการกำกับดูแลด้าน AI

การนำ AI มาใช้ต้องการทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร ทุกบริษัทจะต้องเข้าใจว่าการนำ AI เข้ามาใช้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจมากกว่าเครื่องมือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

AI ไม่เพียงแต่เปลี่ยนโฉมหน้าของ IT แต่ยังหมายถึงกลยุทธ์สำคัญสำหรับฝ่ายธุรกิจ การตลาด กฎหมาย การขาย และฟังก์ชันอื่น ๆ

🤖💡 AI จึงไม่ใช่เพียงอนาคต แต่เป็นปัจจุบันที่เราต้องเริ่มต้นใช้งานได้แล้ววันนี้!

#AI #ปัญญาประดิษฐ์ #การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล #นวัตกรรม #เทคโนโลยีธุรกิจ #IDC #การบริหารจัดการ #การกำกับดูแลAI #สตาร์ทอัพ #ธุรกิจB2B #เทคโนโลยีใหม่ #การพัฒนาซอฟต์แวร์ #GenAI #การวางแผนทางธุรกิจ #การปรับตัวขององค์กร #การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ที่มา
Reference


✉️ สมัครรับข่าวสารจาก Data-Espresso


📧ติดตามข่าวสารด้าน Data & AI ก่อนใคร https://data-espresso.com/
♻️เครื่องมือ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ https://links.data-espresso.com/genai-tool
🚀Custom ChatGPT งานเฉพาะทาง: https://links.data-espresso.com/gpts
⌨️แจกฟรี Prompt: https://links.data-espresso.com/prompt

#datascience #generativeai #genai #dataespresso

.

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *