Tag

GenerativeAI

9 เคล็ดลับ AI ที่บรรดาผู้นำทางธุรกิจใช้เพื่อความสำเร็จ

Headline By เม.ย. 02, 2024 No Comments

9 เคล็ดลับ AI ที่ Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Jensen Huang และผู้นำธุรกิจอื่น ๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน

ยุคของ AI มาแล้ว! ผู้คนใช้ ChatGPT ในที่ทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Headline By มี.ค. 31, 2024 No Comments

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ากระแส AI นั้นมีจริง: ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้ ChatGPT ในการทำงาน

Google เพิ่มพลัง AI ในการช้อปปิ้ง – ช้อปได้อย่างฉลาดและสะดวกยิ่งขึ้น!

Headline By มี.ค. 30, 2024 No Comments

เอาใจนักชอป ให้สะดวกในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นด้วย Technology AI

เปรียบเทียบ ChatGPT, Copilot, Gemini และ Claude: ใครคือ Generative AI ที่ดีที่สุด?

Headline By มี.ค. 24, 2024 No Comments

ChatGPT, CoPilot, Gemini และ Claude: AI Chatbots ที่กำลังมาแรงในปี 2024

AI ครองวงการเกม! ยูนิตี้เผย 62% ของสตูดิโอนำ AI มาใช้แล้ว

Headline By มี.ค. 19, 2024 No Comments

สรุปข่าว AI ที่น่าสนใจจาก Data-Espresso.com