Menu
cable network

ความสำคัญของ Big Data ในยุคปัจจุบัน

Big Data By มี.ค. 16, 2024 No Comments

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ Big Data กลายเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลาย องค์กรต่างๆ จึงต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

จากรายงานของ IDC พบว่าในปี 2025 ปริมาณข้อมูลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 175 Zettabytes หรือเพิ่มขึ้นถึง 61% จากปี 2018 [1] ซึ่งข้อมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้มาจากแหล่งต่างๆ ทั้ง โซเชียลมีเดีย อุปกรณ์ IoT (Internet of Things) และระบบ Cloud ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญสำหรับองค์กรในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ

ความสำคัญของ Big Data ในปัจจุบันนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น:

1. เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ (Decision Making) – ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด หรือการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply Chain เป็นต้น

2. สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น (Customer Experience) – Big Data ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าในเชิงลึก ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน ทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจ สร้างความพึงพอใจและความภักดีให้กับลูกค้า

3. ลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร (Cost Reduction & Profitability) – การใช้ Big Data ในการวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กร ช่วยระบุจุดบกพร่องและโอกาสในการปรับปรุง เช่น ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรในระยะยาว

4. พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ (Product & Service Innovation) – ข้อมูลเชิงลึกจาก Big Data ช่วยให้เข้าใจความต้องการของตลาดและลูกค้า ทำให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ Big Data เช่น:

– Netflix ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับชมของผู้ใช้งาน เพื่อแนะนำเนื้อหาที่ตรงใจและสร้างคอนเทนต์ Original ที่ได้รับความนิยม ส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [2]

– Walmart ใช้ Big Data ในการบริหารจัดการ Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การพยากรณ์ความต้องการสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งและบริหารสินค้าคงคลัง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน และเพิ่มยอดขาย [3]

– Airbnb ใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่พัก ราคา และพฤติกรรมของผู้เข้าพัก เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน แนะนำที่พักที่เหมาะสม และกำหนดราคาที่เหมาะสมตามอุปสงค์และอุปทาน ทำให้สามารถขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว [4]

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า Big Data เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจยุคใหม่ อย่างไรก็ตาม การนำ Big Data มาใช้งานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยการวางแผน เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และกระบวนการที่เหมาะสม

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจกับ Big Data ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ดังนี้

– ความหมายและองค์ประกอบของ Big Data
– สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Hadoop, Spark, NoSQL
– เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Data Mining, Machine Learning, Data Visualization
– กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Big Data ในอุตสาหกรรมต่างๆ
– ความท้าทายและแนวโน้มในอนาคตของ Big Data

เมื่ออ่านจบแล้ว คุณจะมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของ Big Data สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ

[1] IDC. (2018). The Digitization of the World – From Edge to Core. https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf

[2] Marr, B. (2020). The Amazing Ways Netflix Uses Big Data To Drive Success. https://www.linkedin.com/pulse/amazing-ways-netflix-uses-big-data-drive-success-bernard-marr/

[3] Marr, B. (2017). Really Big Data At Walmart: Real-Time Insights From Their 40+ Petabyte Data Cloud. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/01/23/really-big-data-at-walmart-real-time-insights-from-their-40-petabyte-data-cloud/

[4] Airbnb Engineering & Data Science. (2020). Using Machine Learning to Predict Value of Homes On Airbnb. https://medium.com/airbnb-engineering/using-machine-learning-to-predict-value-of-homes-on-airbnb-9272d3d4739d

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *