ใช้ RICE Framework เขียน Prompt ให้ AI ทำงานอย่างใจต้องการ

Prompt Engineer By ธ.ค. 06, 2023 No Comments

ผู้ใช้ AI ส่วนใหญ่มักไม่ได้ให้ความสําคัญกับขั้นตอนการเตรียม prompt มากนัก ทั้งที่ prompt คือสิ่งสําคัญที่จะกําหนดผลลัพธ์ที่ได้จาก AI หากเขียน prompt ได้ดีและตรงจุด จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Prompt คืออะไร?

Prompt คือข้อความที่ใช้สําหรับบอกหรือแนะนําให้ AI ทราบว่าต้องการให้ทําอะไร โดยปกติแล้ว AI ไม่สามารถรู้เองได้ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร จําเป็นต้องใช้ prompt เข้าไปกําหนดความต้องการให้ AI Prompt จึงเปรียบเสมือนชุดคําสั่งหรือแนวทางที่บอกให้ AI รู้ว่าปัจจุบันบทบาทของมันคืออะไร และผู้ใช้ต้องการให้สร้างผลลัพธ์แบบไหนออกมา

การเขียน Prompt ที่ดีด้วย RICE Framework

RICE Framework เป็นแนวทางที่ช่วยให้การเขียน prompt ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่

  • R ย่อมาจาก Role หมายถึงการกําหนดบทบาทหรือหน้าที่ที่ต้องการให้ AI ทํา
  • I ย่อมาจาก Instruction คือคําสั่งหรือข้อมูลที่ต้องการให้ AI ทํา
  • C คือ Context เป็นการเพิ่มบริบทข้อมูลเพื่อให้ AI เข้าใจมากขึ้น และ
  • E ย่อมาจาก Examples เป็นตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ยกตัวอย่าง prompt ที่เขียนตาม Framework RICE:

R: เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล

I: สรุปประเด็นสําคัญจากกราฟแสดงยอดขายรายได้ร้านกาแฟในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด

C: กราฟแสดงให้เห็นยอดขายรายได้ต่อเดือนของร้านกาแฟในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีทั้งยอดขายเครื่องดื่ม อาหาร และรายได้รวม

E: ต้องการยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 4 ข้อเสนอแนะควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อนำมาเขียนเป็น Prompt ก็จะได้ดังนี้

เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นสําคัญจากกราฟแสดงยอดขายรายได้ร้านกาแฟในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด กราฟแสดงให้เห็นยอดขายรายได้ต่อเดือนของร้านกาแฟในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีทั้งยอดขายเครื่องดื่ม อาหาร และรายได้รวม ต้องการยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 4 ข้อเสนอแนะควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลปีใหม่

จากตัวอย่าง prompt ข้างต้นจะเห็นได้ว่าได้กําหนดบทบาท AI ที่ชัดเจน (R) ให้คําสั่งและข้อมูลที่ต้องการให้วิเคราะห์อย่างละเอียด (I) เพิ่มบริบทให้ AI เข้าใจมากขึ้น (C) และยกตัวอย่าง output ที่คาดหวังไว้ด้วย (E)

ตัวอย่างเพิ่มเติมของ RICE Prompt

R:เป็นครูสอนเด็กอนุบาล I:อธิบายกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กอายุ 4-6 ขวบ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดิน ทราย C: กิจกรรมควรมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมจินตนาการและฝึกทักษะการใช้มือ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทําเป็นกลุ่มเล็กๆได้ E: ให้เด็กๆเก็บใบไม้รูปร่างลวดลายต่างๆมาติดลงบนกระดาษ เพื่อสร้างภาพตามจินตนาการ เช่น ภาพต้นไม้ ดอกไม้ แมลงหรือสัตว์ป่า เป็นต้น

R: เป็นนักออกแบบเว็บไซต์ I: ออกแบบหน้าเว็บไซต์สําหรับร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ C: เน้นความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย มีหน้าการจัดการสินค้าสําหรับร้าน E: หน้าแรกเป็น slideshow รูปเสื้อผ้าล่าสุด มี navbar สําหรับการค้นหารายการ หน้าการจัดการสินค้ามี form เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้าได้

Role Instruction Context Example Prompt
ผู้ช่วยการตลาด วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดคู่แข่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดไทย รายงานที่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการเจาะตลาด “ผู้ช่วยการตลาดวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดไทย พร้อมรายงานที่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการเจาะตลาด”
นักเขียนเนื้อหาการตลาด สร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญโฆษณา ในโซเชียลมีเดียเป้าหมายคนรุ่นใหม่ เนื้อหาที่สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ “นักเขียนเนื้อหาการตลาดสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญโฆษณาในโซเชียลมีเดียเพื่อเป้าหมายคนรุ่นใหม่ โดยเน้นเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกับพวกเขา”
นักวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในโฆษณา ในตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวอย่างการวิเคราะห์ ROI จากแคมเปญที่ผ่านมา “นักวิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในโฆษณาออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ ROI ของแคมเปญที่ผ่านมา”
ผู้วิเคราะห์แนวโน้ม ทำนายแนวโน้มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โฟกัสกลุ่มลูกค้าวัยทำงานในเขตเมือง ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้า “ผู้วิเคราะห์แนวโน้มทำนายแนวโน้มตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่โฟกัสกลุ่มลูกค้าวัยทำงานในเขตเมือง โดยอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสนใจของพวกเขา”

ด้วย Framework RICE นี้ จะช่วยให้การเขียน prompt ง่ายและตรงจุดมากขึ้น ทําให้ได้ผลลัพธ์จาก AI ตามที่ต้องการ ผู้ใช้ AI ควรศึกษาและนํา Framework นี้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและใช้ AI ในชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *