Menu
Tag

Prompt Engineer

Prompt Engineering: ศิลปะการสั่งงาน AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ศิลปะการเขียนคำสั่งให้ AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกำลังเป็นทักษะที่มาแรงมากในปัจจุบัน

วิธีเขียนคำอธิบายสินค้าสำหรับ E-commerce ด้วย ChatGPT ให้โดนใจลูกค้า

Generative AI By พ.ค. 05, 2024 No Comments

เคล็ดลับในการสร้าง Prompts ให้ ChatGPT เขียนคำอธิบายสินค้าได้ตรงใจ

บทนำสู่ Prompt Engineering ในปี 2024

Prompt Engineer By เม.ย. 22, 2024 No Comments

ภาพรวมของ Prompt Engineering ความสำคัญในการโต้ตอบกับ AI และพื้นฐานของการสร้าง Prompt ที่มีประสิทธิภาพ