Menu
Tag

Pandas

สร้าง Customer360 dashboard ด้วย Python (Part1)

Customer360 คือ การที่เรารวบรวมข้อมูลของลูกค้า จากทุกข้อมูลที่เรามี เพื่อสร้างเป็น Profile ที่ช่วยให้เราเห็นข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด แบบภาพรวม 360 องศา ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์ถึง action ที่เราจะทำขึ้นมาด้วย วันนี้เราจะมาลองสร้าง Customer 360 ด้วย Python Library ที่ช่วยให้เราเขียน Code ในการสร้าง customer 360 dashboard ได้อย่างง่ายๆ เลยครับ วันนี้เราจะมาลองทำกันเลย