Menu
Tag

MarTech

เข้าใจลูกค้าด้วย Martech

Headline, MarTech By ก.ย. 13, 2023 No Comments

ในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการซื้อสินค้าและบริการ การทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ การใช้ Martech หรือเทคโนโลยีการตลาดสามารถช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจและเป็นประโยชน์สำหรับพวกลูกค้าให้มากที่สุด