Menu

สั่งให้ AI ทำงานร่วมกันด้วย CrewAI

Generative AI By เม.ย. 10, 2024 No Comments

CrewAI Open source AI framework ที่ช่วยให้คนสามารถสั่งงานให้ AI ทำงานร่วมกันได้

CrewAI คืออะไร

CrewAI เป็น open source framework ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง AI agents ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ โดยอาศัยการทำงานแบบ multi-agent systems ร่วมกับ LLM (Large Language Model) เช่น ChatGPT, Claude

CrewAI ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ LangChain ซึ่งเป็น framework ยอดนิยมสำหรับการพัฒนา LLM application ทำให้ CrewAI ใช้งานง่ายและเข้ากันได้ดีกับ ecosystem ของ LangChain เช่น สามารถใช้ร่วมกับโมเดล AI อื่นๆ อย่าง Ollama ได้

ข้อดีของ CrewAI

 • ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูงในการสร้าง AI agent ผ่านการเขียน Python code
 • สามารถจำลองการทำงานเป็นทีมของ AI ได้ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ agent และให้ agent สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
 • รองรับการใช้งานร่วมกับ LLM และ AI model อื่นๆ ผ่าน LangChain ทำให้ปรับแต่งได้ตามความต้องการ
 • เป็น open source ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้นักพัฒนานำไปต่อยอดได้ง่าย มีชุมชนนักพัฒนาคอยให้ความช่วยเหลือ
 • รองรับการใช้งานร่วมกับโมเดล AI Open Source อื่นๆ เช่น Mistral, llma2 และโมเดลในเครื่องอย่าง Ollama ทำให้สามารถปรับแต่งให้ตอบโจทย์งานเฉพาะทางได้

ข้อสังเกตของ CrewAI

 • เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนา อาจมีบั๊กหรือข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องปรับปรุง
 • ต้องอาศัยความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและ prompt engineering ในการสร้าง AI agent ที่มีประสิทธิภาพ
 • หากนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้าน bias หรือ hallucination ที่อาจเกิดขึ้นจาก LLM ด้วย

การนำ CrewAI ไปประยุกต์ใช้

CrewAI เหมาะสำหรับงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของ AI หลายตัวในการแก้ปัญหา เช่น

 • การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าที่เหมาะสมและสร้างข้อความโฆษณาสินค้าโดยอัตโนมัติ
 • การสร้าง AI chatbot ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น จดจำประวัติการสนทนา ค้นหาข้อมูลจากเว็บ และคำนวณคณิตศาสตร์ได้
 • การพัฒนา AI ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะ Agile squad เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างอัตโนมัติ

สรุปแล้ว CrewAI เป็น framework ที่น่าสนใจมากสำหรับการพัฒนา AI ยุคใหม่ที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีศักยภาพสูงในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ต้องติดตามพัฒนาการต่อไปในอนาคต ซึ่งหากนำไปใช้จริงควรศึกษาให้เข้าใจถึงข้อดีข้อเสียให้ดีก่อนครับ

#CrewAI #MultiAgentAI #ArtificialIntelligence #MachineLearning #Python

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *