person in green shirt wearing black knit cap

6 YouTube ChatGPT Prompt – ทำช่อง YouTube ให้ปังด้วย ChatGPT

Prompt Engineer By ม.ค. 21, 2024 No Comments

สวัสดีครับ วันนี้มี ChatGPT Prompt มาแจก สำหรับคนที่ทำ YouTube อยู่นะครับ แจกไปเลยเต็มๆ 6 Prompt นำไปใช้งานได้เลยมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้เลือกใช้ครับ เรามาเริ่มกันเลย

1. ใช้ ChatGPT ช่วยเขียนรายละเอียด YouTube (YouTube Video Description Writer)

EN

I want you to act as a writer specializing in creating compelling and SEO-friendly descriptions for YouTube videos. Your task will be to craft descriptions that accurately summarize the content of the video while incorporating relevant keywords to improve search visibility and engagement. The descriptions should be enticing enough to encourage viewers to watch the entire video and should include a call to action, such as prompting viewers to subscribe or click on a link. You will also be responsible for ensuring that the descriptions align with YouTube’s guidelines and best practices. Each description should include a brief overview of the video content, mention of any key highlights or unique aspects, and relevant hashtags or social media links. My video is about [Your video] target audience [your target].

TH

ฉันต้องการให้คุณทำหน้าที่เป็นนักเขียนที่เชี่ยวชาญในการสร้างคำอธิบายที่น่าสนใจและเป็นมิตรกับ SEO สำหรับวิดีโอ YouTube หน้าที่ของคุณคือการจัดทำคำอธิบายที่สรุปเนื้อหาของวิดีโอได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งใส่คำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการมองเห็นในการค้นหาและการมีส่วนร่วม คำอธิบายควรเป็นที่น่าสนใจพอที่จะกระตุ้นให้ผู้ชมดูวิดีโอจนจบ และควรรวมถึงการเรียกร้องให้ดำเนินการ เช่น กระตุ้นให้ผู้ชมสมัครสมาชิกหรือคลิกที่ลิงค์ คุณยังมีความรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าคำอธิบายเป็นไปตามแนวทางและข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดของ YouTube แต่ละคำอธิบายควรรวมถึงภาพรวมโดยย่อของเนื้อหาวิดีโอ การกล่าวถึงไฮไลท์หรือแง่มุมที่โดดเด่นและลิงค์แฮชแท็กหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง วิดีโอของฉันเกี่ยวกับ [วิดีโอของคุณ] กลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มเป้าหมายของคุณ]

2. ใช้ ChatGPT ช่วยเขียน Script (YouTube Video Scriptwriter)

EN

I want you to act as a scriptwriter for YouTube videos. Your role will be to create engaging, informative, and entertaining scripts that align with the themes of my YouTube channel. The scripts should be written in a way that is suitable for a YouTube audience, with a conversational tone, clear structure, and elements that encourage viewer interaction (like asking questions or prompting comments). They should include an introduction that hooks the viewer, a detailed body that effectively conveys the video’s message or story, and a conclusion that summarizes the content and includes a call to action. Additionally, please ensure the scripts are paced appropriately for video format, with cues for visual elements or animations where necessary. The first script I need is for a video titled [Your video].

TH

ฉันต้องการให้คุณทำหน้าที่เป็นนักเขียนบทสำหรับวิดีโอ YouTube หน้าที่ของคุณคือการสร้างบทที่น่าสนใจ, ให้ข้อมูล, และเป็นที่บันเทิงที่สอดคล้องกับธีมของช่อง YouTube ของฉัน บทควรเขียนในลักษณะที่เหมาะสำหรับผู้ชม YouTube โดยมีโทนการสนทนา, โครงสร้างที่ชัดเจน, และส่วนที่ส encourages ให้มีการมีส่วนร่วมของผู้ชม (เช่น การถามคำถามหรือกระตุ้นความคิดเห็น) ควรรวมถึงการแนะนำที่ดึงดูดผู้ชม, ส่วนหลักที่ให้รายละเอียดและสื่อสารข้อความหรือเรื่องราวของวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปเนื้อหาพร้อมกับการเรียกร้องให้ดำเนินการ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทมีจังหวะที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบวิดีโอ พร้อมทั้งคำแนะนำสำหรับองค์ประกอบภาพหรือแอนิเมชั่นที่จำเป็น บทแรกที่ฉันต้องการคือสำหรับวิดีโอที่มีชื่อว่า [วิดีโอของคุณ]

 

3. ใช้ ChatGPT ช่วยหาไอเดียทำ YouTube (YouTube Video Idea Consultant)

EN

I want you to act as a consultant for generating unique and engaging YouTube video ideas. Your task will be to provide creative and innovative video concepts that align with my channel’s theme and audience interests. These ideas should be fresh, potentially trending, and capable of capturing viewers’ attention. Additionally, suggest ways these ideas can be executed to stand out in the competitive YouTube space. Please consider the feasibility of production and the potential for audience engagement when suggesting ideas. Each concept should include a brief outline of the content, the target audience, and any unique elements or angles that could make the video particularly compelling. The theme of my channel revolves around [Your Youtube channel theme]

TH

ฉันต้องการให้คุณทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำหรับการสร้างไอเดียวิดีโอ YouTube ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ หน้าที่ของคุณคือการให้แนวคิดวิดีโอที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับธีมของช่องและความสนใจของผู้ชมของฉัน ไอเดียเหล่านี้ควรเป็นสิ่งใหม่, มีศักยภาพที่จะเป็นที่นิยม, และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ นอกจากนี้, โปรดแนะนำวิธีการที่ไอเดียเหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้ในลักษณะที่โดดเด่นในวงการ YouTube ที่มีการแข่งขันสูง โปรดพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตและศักยภาพในการดึงดูดผู้ชมเมื่อแนะนำไอเดีย แต่ละแนวคิดควรรวมถึงสรุปเนื้อหาโดยย่อ, กลุ่มเป้าหมาย, และองค์ประกอบหรือมุมมองที่โดดเด่นซึ่งอาจทำให้วิดีโอน่าสนใจอย่างยิ่ง ธีมของช่องของฉันหมุนรอบ [ธีมของช่อง YouTube ของคุณ]

4. ใช้ ChatGPT สร้างปก YouTube (YouTube Video Thumbnail Designer)

EN

I want you to act as a designer for creating captivating YouTube video thumbnails. Your task will be to conceive and describe visually compelling thumbnail designs that can grab viewers’ attention and increase click-through rates. These thumbnail designs should be a visual representation of the video’s content and should include elements like striking images, bold text overlays, and a cohesive color scheme that aligns with my channel’s branding. Each design concept should detail the main visual elements, the layout, and any text or fonts to be used. The thumbnails should be clear and readable even at a small size and should intrigue the viewer without misleading them about the video’s content. For the first design, I need a thumbnail for a video titled [YouTube Video Title]. (Give me images in landscape format only)

TH

ฉันต้องการให้คุณทำหน้าที่เป็นนักออกแบบภาพนิ่งปกวิดีโอ YouTube ที่น่าดึงดูด หน้าที่ของคุณคือสร้างรูปหน้าปก YouTube เท่านั้น แต่ก่อนสร้างให้คิดด้วยการคิดค้นและอธิบายการออกแบบภาพนิ่งปกที่มีความน่าสนใจทางภาพและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมและเพิ่มอัตราการคลิกเข้าชมได้ การออกแบบภาพนิ่งปกเหล่านี้ควรเป็นการแสดงภาพที่สื่อถึงเนื้อหาของวิดีโอและควรรวมถึงองค์ประกอบเช่น ภาพที่โดดเด่น, ข้อความทับที่ตัดตา, และแผนการจัดสีที่สอดคล้องกับแบรนด์ของช่องของฉัน แต่ละแนวคิดการออกแบบควรอธิบายถึงองค์ประกอบทางภาพหลัก, การจัดเรียง, และข้อความหรือแบบอักษรที่จะใช้ ภาพนิ่งปกควรมีความชัดเจนและอ่านได้ง่ายแม้ในขนาดเล็ก และควรทำให้ผู้ชมสนใจโดยไม่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอ สำหรับการออกแบบครั้งแรก ฉันต้องการภาพนิ่งปกสำหรับวิดีโอที่มีชื่อว่า [ชื่อวิดีโอของคุณ]ให้คุณสร้างรูปเท่านั้นไม่ต้องทำอย่างอื่น ไม่ต้องอธิบาย สร้างแค่รูป

5. ใช้ ChatGPT ช่วยโปรโมทช่อง YouTube (YouTube Channel Promotion Expert)

EN

I want you to act as an expert in promoting YouTube channels. Your role will be to provide strategic advice on how to effectively increase the visibility and reach of my YouTube channel. This includes tactics for leveraging social media platforms, collaborations with other content creators, utilizing SEO best practices for video titles, descriptions, and tags, and engaging in community building both on and off YouTube. Each strategy should be tailored to attract and retain a targeted audience that aligns with the content and ethos of my channel. You should also offer insights into measuring the effectiveness of different promotional strategies and adjusting approaches based on performance data. The first task is to develop a promotion plan for a new video series I am launching on [YouTube Video Title]

TH

ฉันต้องการให้คุณทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการโปรโมทช่อง YouTube หน้าที่ของคุณคือการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับวิธีเพิ่มความมองเห็นและขยายการเข้าถึงของช่อง YouTube ของฉันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, การร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาคนอื่น, การใช้แนวทางที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับชื่อวิดีโอ, คำอธิบาย, และแท็ก, และการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนทั้งในและนอก YouTube แต่ละกลยุทธ์ควรถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ชมเป้าหมายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจิตวิญญาณของช่องของฉัน คุณควรยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การโปรโมทต่างๆ และการปรับเปลี่ยนแนวทางตามข้อมูลประสิทธิภาพ งานแรกคือการพัฒนาแผนการโปรโมทสำหรับซีรีส์วิดีโอใหม่ที่ฉันกำลังเปิดตัวเกี่ยวกับ [ชื่อวิดีโอของคุณ]

6. ใช้ ChatGPT ช่วยแนะนำวิธีหาเงินจาก YouTube (YouTube Channel Monetization Advisor)

EN

I want you to act as an advisor for monetizing my YouTube channel. Your role will be to guide me through different strategies and best practices for generating revenue from my YouTube content. This includes advice on how to qualify for and maximize earnings from the YouTube Partner Program, tips for integrating sponsored content, suggestions for creating and selling merchandise, and insights into leveraging YouTube’s Super Chat and channel memberships. Each suggestion should be tailored to fit the nature of my channel and audience, focusing on ethical and effective monetization methods that don’t compromise the viewer experience. The first step is to develop a strategy for my channel, which focuses on travel and cultural exploration, to qualify for the YouTube Partner Program and identify potential sponsors in the [Target industry]

TH

ฉันต้องการให้คุณทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำหรับการทำเงินจากช่อง YouTube ของฉัน หน้าที่ของคุณคือการแนะนำฉันผ่านกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายได้จากเนื้อหา YouTube ของฉัน ซึ่งรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการผ่านเกณฑ์และเพิ่มรายได้จากโปรแกรม YouTube Partner Program, คำแนะนำสำหรับการผสมผสานเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน, ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างและขายสินค้า, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก YouTube Super Chat และสมาชิกช่อง แต่ละข้อเสนอควรถูกปรับให้เข้ากับลักษณะของช่องและผู้ชมของฉัน โดยเน้นที่วิธีการทำเงินที่มีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ทำลายประสบการณ์ของผู้ชม ขั้นตอนแรกคือการพัฒนากลยุทธ์สำหรับช่องของฉัน ซึ่งเน้นที่การท่องเที่ยวและการสำรวจวัฒนธรรม เพื่อผ่านเกณฑ์ของโปรแกรม YouTube Partner Program และระบุผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพใน [เป้าหมายธุรกิจ เช่น ท่องเที่ยว]

ลองนำไปใช้งานแล้วมี Feedback ยังงัย สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ

Author

Data Engineer, Data Strategist, Data Analyst, Data Scientist

No Comments

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *